Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39
Automobilklub Galicyjski

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /includes/functions/txt.php on line 215

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /includes/functions/txt.php on line 216

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /includes/functions/txt.php on line 217

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39

Deprecated: Non-static method dbconnect::init() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/mysql.db.class.php on line 39
newsy
galeria
Do pobrania
artyku艂y
zarz膮d
statut
kontakt
 Statut
Rozdzia艂 I


Nazwa, charakter, teren dzia艂ania, siedziba

搂 1


1. Automobilklub Galicyjski jest nosz膮cym tak膮 nazw臋 samorz膮dnym stowarzyszeniem kultury fizycznej, w dalszej cz臋艣ci Statutu okre艣lonym inicja艂ami "AG".

2. AG dzia艂a zgodnie z porz膮dkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, a tak偶e pochodnymi aktami prawnymi oraz niniejszym statutem

3. Zrzesza na zasadzie dobrowolno艣ci dzia艂aczy spo艂ecznych i zawodnik贸w sport贸w motorowych, a tak偶e osoby fizyczne b臋d膮ce sympatykami AG, interesuj膮ce si臋 problematyk膮 motoryzacyjn膮.

搂 2


1. AG posiada osobowo艣膰 prawn膮.

2. Automobilklub Galicyjski mo偶e by膰 cz艂onkiem rzeczywistym Polskiego Zwi膮zku Motorowego, realizuje jego cele i zadania oraz korzysta z praw wynikaj膮cych z tego cz艂onkostwa.

3. Terenem dzia艂ania AG jest Polska po艂udniowa a siedzib膮 miasto Krak贸w.

4. AG mo偶e tworzy膰 na terenie swego dzia艂ania Delegatury wed艂ug zasad okre艣lonych w dalszych postanowieniach statutu.

搂 3


Automobilklub Galicyjski opr贸cz nazwy posiada w艂asn膮 piecz臋膰, kt贸r膮 u偶ywa zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz mo偶e posiada膰 w艂asne god艂o (bia艂y orze艂 z czarnym ko艂em, wewn膮trz kt贸rego jest bia艂o-czerwona flaga polska, a na obrze偶ach ko艂a bia艂y napis ?Automobilklub Galicyjski?), barwy (czerwona, bia艂a i czarna), symbole i odznaki.

搂 4


AG swoj膮 dzia艂alno艣膰 opiera na pracy spo艂ecznej swych cz艂onk贸w, a do prowadzenia swych spraw mo偶e zatrudni膰 pracownik贸w.

搂 5


Automobilklub Galicyjski nie prowadzi dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Rozdzia艂 II


Cele i zadania Automobilklubu Galicyjskiego

搂 6


1. Podstawowym celem i zadaniem jest rozwijanie w艣r贸d spo艂ecze艅stwa kultury i wiedzy motoryzacyjnej.

1) Rozw贸j masowego i kwalifikowanego sportu motorowego oraz turystyki motorowej.

2) Prowadzenie r贸偶norodnych form dzia艂ania w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz dzia艂alno艣ci na rzecz bezpiecze艅stwa ruchu drogowego, a tak偶e podejmowania popularyzacji dzia艂a艅 proekologicznych w motoryzacji.

搂 7


1. Powy偶sze cele i zadania realizuje poprzez:

1) zrzeszanie automobilist贸w i mi艂o艣nik贸w motoryzacji,

2) branie udzia艂u przez swoich cz艂onk贸w w zawodach motorowych krajowych, mi臋dzynarodowych oraz krajowych i mi臋dzynarodowych imprezach turystyczno-motorowych,

3) organizowanie zawod贸w w poszczeg贸lnych dyscyplinach sport贸w motorowych oraz stwarzanie warunk贸w do udzia艂u w takich zawodach w kraju i zagranic膮 przede wszystkim swoim cz艂onkom,

4) podnoszenie poziomu wiedzy, umiej臋tno艣ci i zainteresowa艅 swych cz艂onk贸w i sympatyk贸w,

5) organizowanie szkole艅 i podejmowanie dzia艂a艅 umo偶liwiaj膮cych zdobywanie licencji wymaganych w sporcie kwalifikowanym przez zawodnik贸w i dzia艂aczy spo艂ecznych,

6) wsp贸艂dzia艂anie z terenow膮 administracj膮 rz膮dow膮, w艂adzami samorz膮du lokalnego, z innymi organizacjami spo艂ecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w realizacji swych cel贸w i zada艅,

7) rozwijanie dzia艂alno艣ci propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych oraz 偶ycia klubowego,

8 ) wykonywanie innych czynno艣ci z dziedziny motoryzacji powierzonych AG przez Polski Zwi膮zek Motorowy, w艂adze pa艅stwowe i ich organy,

9) prowadzenia i zabezpieczenia ewidencji cz艂onk贸w, danych zawodnik贸w i s臋dzi贸w oraz innych dokument贸w i materia艂贸w statystycznych, w zakresie wymaganym okre艣lonymi przepisami, zgodnie z potrzebami AG.

Rozdzia艂 III


Cz艂onkostwo, nabywanie i utrata cz艂onkostwa

搂 8


1. Cz艂onkowie Automobilklubu Galicyjskiego dziel膮 si臋 na cz艂onk贸w zwyczajnych, cz艂onk贸w wspieraj膮cych i Cz艂onk贸w Honorowych.

2. Cz艂onkiem zwyczajnym AG mo偶e by膰 pe艂noletnia osoba fizyczna, posiadaj膮ca pe艂ni臋 praw obywatelskich oraz pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. M艂odzie偶 do lat 18 mo偶e nale偶e膰 do AG, ma prawa i obowi膮zki cz艂onka zwyczajnego, bez prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Cz艂onka zwyczajnego przyjmuje Zarz膮d AG na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dw贸ch cz艂onk贸w zwyczajnych (w tym minimum jednego przedstawiciela Zarz膮du).

4. Cz艂onkowie zwyczajni mog膮 by膰 tak偶e obywatelami innych pa艅stw maj膮cych sta艂y pobyt w Polsce.

5. Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e zosta膰 wy艂膮cznie osoba prawna zainteresowana dzia艂alno艣ci膮 AG, kt贸ra udziela pomocy finansowej lub rzeczowej. Osoba prawna dzia艂a w AG przez swojego przedstawiciela. Cz艂onka wpieraj膮cego przyjmuje Zarz膮d AG na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dw贸ch cz艂onk贸w zwyczajnych (w tym minimum jednego przedstawiciela Zarz膮du).

6. Godno艣膰 Cz艂onka Honorowego nadaje na wniosek Zarz膮du AG Walne Zgromadzenie, szczeg贸lnie zas艂u偶onym dzia艂aczom na niwie motoryzacji w kraju i za granic膮.

搂 9


1. Ustanie cz艂onkostwa w AG nast臋puje na podstawie uchwa艂y zarz膮du na skutek:

1) dobrowolnego wyst膮pienia zg艂oszonego na pi艣mie po uregulowaniu sk艂adek cz艂onkowskich,

2) wykluczenia na podstawie uchwa艂y Zarz膮du za dzia艂alno艣膰 na szkod臋 AG lub nieprzestrzeganie postanowie艅 statutu i uchwa艂 w艂adz AG,

3) skre艣lenia z listy cz艂onk贸w z powodu zalegania w op艂acie sk艂adki cz艂onkowskiej do ko艅ca I kwarta艂u roku, za kt贸ry sk艂adka winna by膰 op艂acona,

4) zgonu cz艂onka.

Rozdzia艂 IV


Obowi膮zki i prawa cz艂onk贸w

搂 10


1. Cz艂onkowie zwyczajni i honorowi maj膮 prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniach AG z prawem g艂osu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do w艂adz AG,

2) wysuwania postulat贸w i wniosk贸w wobec w艂adz AG,

3) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez AG,

4) korzystania z urz膮dze艅 i sprz臋tu b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 AG,

5) reprezentowania barw i noszenia odznaki AG,

6) udzia艂u w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez AG,

7) korzystania ze 艣wiadcze艅 i ulg przys艂uguj膮cym cz艂onkom na terenie ca艂ego kraju w jednostkach us艂ugowych Polskiego Zwi膮zku Motorowego i Automobilklub贸w okre艣lonych w oddzielnych regulaminach i przepisach,

8 ) cz艂onkowie Honorowi zwolnieni s膮 z op艂at sk艂adek cz艂onkowskich w AG.

搂 11


1. Cz艂onkowie wspieraj膮cy maj膮 prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniach AG bez prawa g艂osowania z zachowaniem g艂osu doradczego,

2) korzystania z urz膮dze艅 i sprz臋tu b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 AG,

3) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez AG,

4) noszenia odznaki AG,

5) udzia艂u w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez AG,

6) cz艂onkowie wspieraj膮cy obowi膮zani s膮 op艂aca膰 regularnie zadeklarowan膮 sk艂adk臋.

搂 12


1. Do obowi膮zk贸w cz艂onk贸w AG nale偶y:

1) przestrzeganie postanowie艅 Statutu, regulamin贸w i uchwa艂 w艂adz AG,

2) regularne op艂acanie sk艂adki cz艂onkowskiej,

3) dba艂o艣膰 o dobre imi臋 AG, wykazywania si臋 godn膮 postaw膮 obywatelsk膮 i moraln膮,

4) dba艂o艣膰 o w艂asno艣膰 AG jako dobra wsp贸lnego,

5) systematyczne dzia艂anie, a b臋d膮c zawodnikami systematyczny udzia艂 w zawodach,

6) nie podejmowanie dzia艂a艅, kt贸re godzi艂yby w interes AG lub uszczupli艂y jego zasobno艣膰,

7) branie czynnego udzia艂u w pracach AG,

8 ) krzewienie kultury motoryzacyjnej.

2. Cz艂onkowie AG nie mog膮 nale偶e膰 do innego konkurencyjnego stowarzyszenia o tym samym profilu dzia艂ania, a b臋d膮cy zawodnikami nie mog膮 reprezentowa膰 barw innego klubu w tych samych dyscyplinach.

搂 13


1. Za wzorowe wykonywanie swych obowi膮zk贸w oraz za aktywny udzia艂 w realizacji zada艅 AG - Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w na wniosek Zarz膮du - mo偶e przyzna膰 cz艂onkowi wyr贸偶nienia - pochwa艂臋 na pi艣mie, dyplom, nagrod臋, Odznak臋 Honorow膮 AG.

2. Za szczeg贸lne zas艂ugi dla AG - na wniosek Zarz膮du - Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w mo偶e nada膰 tytu艂 "Honorowego Cz艂onka Automobilklubu Galicyjskiego".

搂 14


1. Za dzia艂alno艣膰 naruszaj膮c膮 postanowienia niniejszego statutu, regulamin贸w, uchwa艂 w艂adz AG lub dzia艂alno艣膰 na szkod臋 AG, mog膮 by膰 nak艂adane na cz艂onk贸w zwyczajnych i honorowych, zgodnie z orzeczeniem Zarz膮du nast臋puj膮ce kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) czasowy pozbawienia praw cz艂onkowskich,

4) czasowe zakaz brania udzia艂u w zawodach sportowych,

5) wykluczenie.

2. W przypadku orzeczenia przez Zarz膮d kary dyscyplinarnej, cz艂onek ma prawo odwo艂a膰 si臋 od decyzji Zarz膮du do Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.

Rozdzia艂 V


Struktura Organizacyjna Automobilklubu Galicyjskiego

搂 15


1. Organizacja Automobilklubu Galicyjskiego obejmuje W艂adze AG oraz Delegatury AG.

2. Delegatury mog膮 by膰 tworzone na terenie dzia艂alno艣ci AG, przy czym do powo艂ania Delegatury wymagana jest liczba co najmniej 10 cz艂onk贸w.

Rozdzia艂 VI


W艂adze Automobilklubu Galicyjskiego

搂 16


W艂adzami AG s膮: Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w, Zarz膮d AG, Komisja Rewizyjna.

搂 17


1. Kadencja w艂adz AG trwa 4 lata.

2. Uchwa艂y w艂adz AG zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu jawnym, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania, chyba, 偶e uchwalono g艂osowanie tajne. Nie dotyczy to 搂 21 i 37.

搂 18


Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w zwo艂ywane jest przez Zarz膮d AG:

1. Po up艂ywie kadencji jako zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze).

2. Przed up艂ywem kadencji z w艂asnej inicjatywy Zarz膮du lub na 偶yczenie Komisji Rewizyjnej ? jako Nadzwyczajne.

3. Przed up艂ywem kadencji na 偶膮danie co najmniej 1/3 cz艂onk贸w ? jako Nadzwyczajne.

4. Mo偶e by膰 zwo艂ywane jako coroczne ? sprawozdawcze.

搂 19


1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 AG i bior膮 w nim udzia艂 wszyscy cz艂onkowie oraz zaproszeni go艣cie. Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

2. Termin, miejsce i porz膮dek obrad ustala Zarz膮d AG, podaj膮c do wiadomo艣ci swych cz艂onk贸w nie p贸藕niej ni偶 na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. W Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w AG bior膮 udzia艂 cz艂onkowie maj膮cy op艂acone sk艂adki cz艂onkowskie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo艂ywane jest najp贸藕niej w terminie 2 m-cy od daty podj臋cia uchwa艂y lub zg艂oszenia wniosku (偶膮dania).

搂 20


1. Do wy艂膮cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w nale偶y:

1) uchwalenie Statutu oraz zmian w Statucie,

2) wyb贸r Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej oraz delegat贸w na Zjazd PZM,

3) udzielenie absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) nadawanie na wniosek Zarz膮du tytu艂u "Honorowego Cz艂onka AG",

5) wyra偶anie opinii we wszystkich sprawach dotycz膮cych AG i podejmowania uchwa艂 w sprawach niezastrze偶onych dla innych w艂adz,

6) podj臋cia uchwa艂y o rozwi膮zaniu AG.

搂 21


Do wa偶no艣ci uchwa艂 Walnego Zgromadzenia, konieczna jest w pierwszym terminie obecno艣膰 przynajmniej 2/3 cz艂onk贸w, a w drugim terminie o wa偶no艣ci uchwa艂 decyduje zwyk艂a wi臋kszo艣膰 przy ka偶dej ilo艣ci cz艂onk贸w obecnych.

搂 22


1. Zarz膮d Automobilklubu Galicyjskiego jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i jest odpowiedzialny przed nim za swoj膮 dzia艂alno艣膰.

2. Zarz膮d AG jest wybierany na Walnym Zgromadzeniu przez cz艂onk贸w zwyczajnych spo艣r贸d cz艂onk贸w zwyczajnych pe艂noletnich posiadaj膮cych op艂acone sk艂adki cz艂onkowskie oraz b臋d膮cymi cz艂onkami AG nie mniej ni偶 24 miesi膮ce.

3. Zarz膮d AG sk艂ada si臋 z 5 do 9 os贸b i jest w艂adz膮 stanowi膮c膮 w sprawach niezastrze偶onych do kompetencji innych w艂adz AG, jest r贸wnie偶 w艂adz膮 zarz膮dzaj膮c膮 sprawami AG.

4. Zarz膮d wybiera ze swego sk艂adu: Prezesa Zarz膮du, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Szef贸w Sekcji.

5. Zarz膮d dzia艂a w oparciu o regulamin zatwierdzony przez cz艂onk贸w Zarz膮du.

6. Nie mo偶na 艂膮czy膰 udzia艂u we w艂adzach AG z prac膮 etatow膮 w AG.

7. Zarz膮d AG konstytuuje si臋 na pierwszym zebraniu, kt贸re powinno by膰 zwo艂ane nie p贸藕niej ni偶 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na kt贸rym dokonane zosta艂y wybory.

搂 23


1. W szczeg贸lno艣ci Zarz膮d AG:

1) kieruje dzia艂alno艣ci膮 kom贸rek organizacyjnych AG,

2) zarz膮dza maj膮tkiem AG,

3) zaci膮ga zobowi膮zania w imieniu AG, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami finansowymi,

4) powo艂uje sekcje, ustala ich sk艂ad osobowy oraz zakres ich dzia艂alno艣ci,

5) tworzy w razie potrzeby Delegatury AG, okre艣laj膮c regulaminem ich zakres dzia艂ania,

6) ustala wysoko艣膰 rocznej sk艂adki cz艂onkowskiej,

7) podejmuje uchwa艂y o ewentualnym wykluczeniu cz艂onka z AG,

搂 24


Zebrania Zarz膮du odbywaj膮 si臋 w razie potrzeby, jednak co najmniej raz na trzy miesi膮ce i zwo艂ywane s膮 przez Prezydium Zarz膮du AG.

搂 25


1. Prezydium Zarz膮du AG kieruje pracami AG reprezentuj膮c go na zewn膮trz i wykonuje uchwa艂y Zarz膮du, a w okresie mi臋dzy posiedzeniami Zarz膮du, powo艂ane jest do pe艂nienia wszystkich jego obowi膮zk贸w w granicach regulaminu wewn臋trznego uchwalonego przez Zarz膮d z wyj膮tkiem:

1) zwo艂ywania Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w,

2) uchwalania regulamin贸w wykonawczych do wszystkich przepis贸w statutu,

3) uchwalania planu dzia艂alno艣ci AG.

搂 26


1. Prezydium Zarz膮du liczy 4 osoby.

2. W sk艂ad Prezydium Zarz膮du wchodz膮: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz.

3. Podzia艂 funkcji i zadania poszczeg贸lnych cz艂onk贸w Prezydium Zarz膮du ustala regulamin zatwierdzony przez Zarz膮d AG.

搂 27


1. Do wa偶no艣ci uchwa艂 Prezydium Zarz膮du jest niezb臋dna obecno艣膰 przynajmniej po艂owy jego cz艂onk贸w, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a w sprawach finansowych lub w sprawach maj膮cych charakter zobowi膮za艅 finansowych r贸wnie偶 Skarbnika.

2. Posiedzenia Prezydium Zarz膮du zwo艂ywane s膮 w miar膮 potrzeb, nie rzadziej ni偶 raz na miesi膮c.

搂 28


1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w, sk艂ada si臋 z 3 cz艂onk贸w, w tym Przewodnicz膮cego. Do prawomocno艣ci uchwa艂 Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecno艣膰 przynajmniej 2 cz艂onk贸w, w tym Przewodnicz膮cego.

2. Na zebraniu konstytuuj膮cym Komisja Rewizyjna wybiera Przewodnicz膮cego, Wiceprzewodnicz膮cego i Sekretarza. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog膮 by膰 cz艂onkami innych w艂adz AG.

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj膮cym ca艂okszta艂t dzia艂alno艣ci AG.

4. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brania udzia艂u (z g艂osem opiniuj膮cym) w posiedzeniach w艂adz AG oraz we wszystkich spotkaniach i zebraniach bez zaproszenia.

5. Do wy艂膮cznej kompetencji Komisji Rewizyjnej nale偶y sk艂adanie wniosku Walnemu Zgromadzeniu o udzieleniu absolutorium.

6. Komisja Rewizyjna ma obowi膮zek podejmowania czynno艣ci kontrolnych przynajmniej raz w roku.

7. Uzupe艂nienie sk艂adu Komisji Rewizyjnej nast臋puje na podstawie uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.

搂 29


Zarz膮d AG i Komisja Rewizyjna maj膮 prawo uzupe艂niania sk艂adu w przypadku zdekompletowania, jednak w ilo艣ci nie przekraczaj膮cej ? liczby cz艂onk贸w Zarz膮du lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdzia艂 VII


Delegatury

搂 30


1. W艂adzami Delegatur AG s膮 Walne Zgromadzenie Delegatury i Zarz膮d Delegatury.

2. Kadencja w艂adz Delegatury trwa 4 lata.

搂 31


1. Walne Zgromadzenie Delegatury jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Delegatury.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatury nale偶y:

1) uchwalanie kierunk贸w dzia艂alno艣ci Delegatury,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda艅 Zarz膮du, wniosk贸w zg艂oszonych przez Zarz膮d oraz podejmowanie uchwa艂 w tym zakresie,

3) udzielanie absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi Delegatury,

4) wyb贸r Zarz膮du Delegatury,

5) podejmowanie uchwa艂 w innych sprawach wniesionych przez Zarz膮d AG.

搂 32


1. W Walnych Zgromadzeniach Delegatury udzia艂 bior膮 z g艂osem decyduj膮cym - cz艂onkowie zwyczajni i honorowi, i z g艂osem doradczym - przedstawiciele cz艂onk贸w wspieraj膮cych.

2. Termin, miejsce oraz porz膮dek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatury ustala Zarz膮d Delegatury w porozumieniu z Zarz膮dem AG, podaj膮c do wiadomo艣ci cz艂onk贸w nie p贸藕niej ni偶 na 14 dni przed terminem.

搂 33


1. Walne Zgromadzenie Delegatury zwo艂ywane jest przez Zarz膮d Delegatury:

1) po up艂ywie kadencji Zarz膮du Delegatury,

2) na 偶膮danie co najmniej 1/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w Delegatury,

3) na 偶膮danie Zarz膮du AG.

搂 34


1. Zarz膮d Delegatury jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Delegatury w okresie mi臋dzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatury.

2. Zarz膮d Delegatury sk艂ada si臋 od 3 do 5 os贸b wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatury.

3. Zarz膮d delegatury wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Delegatury.

4. Do zakresu dzia艂ania Zarz膮du Delegatury nale偶y:

1) kierowanie dzia艂alno艣ci膮 Delegatury i reprezentowanie go na zewn膮trz,

2) uchwalanie plan贸w pracy i bud偶etu Delegatury,

3) sk艂adanie AG sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci rzeczowej i finansowej Delegatury,

4) zwo艂ywanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Delegatury.

5. Posiedzenie Zarz膮du Delegatury odbywa si臋 w miar臋 potrzeby, nie rzadziej ni偶 raz na dwa miesi膮ce.

Rozdzia艂 VIII


Maj膮tek i fundusze AG

搂 35


1. Maj膮tek i fundusze AG sk艂adaj膮 si臋 z nieruchomo艣ci, warto艣ci prawnych i niematerialnych, 艣rodk贸w trwa艂ych i obrotowych.

2. Na fundusze AG sk艂adaj膮 si臋:

1) wpisowe i sk艂adki cz艂onkowskie,

2) dotacje i darowizny,

3) 艣wiadcze艅 sponsor贸w.

3. Pisma w sprawach merytorycznych zwi膮zane z zakresem dzia艂ania AG podpisuj膮 Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz AG.

4. Pisma maj膮ce charakter zobowi膮za艅 finansowych podpisuj膮 Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik AG.

Rozdzia艂 IX


Zmiana Statutu

搂 36


1. Zmian臋 statutu uchwala Walne Zgromadzenie AG zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Wniosek o zmian臋 statutu mo偶e przedk艂ada膰 Walnemu Zgromadzeniu Zarz膮d AG lub 1/3 ilo艣ci cz艂onk贸w.

3. Cz艂onkowie sk艂adaj膮 na pi艣mie wniosek o zmian臋 statutu Zarz膮dowi na jeden miesi膮c przed Walnym Zgromadzeniem.

Rozdzia艂 X


Rozwi膮zanie Automobilklubu Galicyjskiego

搂 37


Rozwi膮zanie Automobilklubu Galicyjskiego wymaga uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w. O wa偶no艣ci uchwa艂y decyduje wi臋kszo艣膰 2/3 g艂os贸w, przy czym do wa偶no艣ci tej uchwa艂y konieczna jest w pierwszym terminie obecno艣膰 przynajmniej 2/3 cz艂onk贸w, a w drugim terminie o wa偶no艣ci uchwa艂y decyduje zwyk艂a wi臋kszo艣膰 przy ka偶dej ilo艣ci cz艂onk贸w obecnych.

搂 38


1. W razie rozwi膮zania AG jego maj膮tek b臋dzie przekazany wy艂膮cznie na dzia艂alno艣膰 spo艂eczn膮 na polu motoryzacji, stosownie do uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.

2. Likwidatorami AG s膮 cz艂onkowie jego Zarz膮du, przeprowadzaj膮c likwidacj臋 AG zgodnie z wymogami ustawy o stowarzyszeniach.

3. Po zako艅czeniu likwidacji likwidator wyst臋puje do Organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykre艣lenie z ewidencji.

搂 39


Prawo autorytatywnej interpretacji statutu posiada, o ile chodzi o w艂adze AG - Walne Zgromadzenie, a mi臋dzy Walnymi Zgromadzeniami - Zarz膮d AG.

Rozdzia艂 XI


Postanowienia ko艅cowe

搂 40


Statut wchodzi w 偶ycie z dniem zarejestrowania.

Drukuj Wersja do druku :: Statut


Fraza:

Gdzie:


Login:
Has艂o:
Zarejestruj!
Zapomniane has艂o
© 2003 - 2007 by Automobilklub Galicyjski. Wszelkie prawa zastrze偶one. Silnik strony jest chroniony prawami autorskimi © PHP BP Team